Kas ir eneagramma?

Eneagramma (no grieķu valodas “ennea” – deviņi un “gram” – modelis, līnija) ir mācība par deviņiem personību tipiem jeb eneatipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo (slēpto, neapzināto) motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus.
Atšķirībā no citām tipoloģijām, eneagramma lielu uzmanību pievērš arī tipu dinamikai un tipu attīstības iespējām…