Eneatipu raksturojums

Eneagramma ir mācība par deviņiem personību tipiem jeb eneatipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus. Tālāk tekstā piedāvāts īss katra tipa raksturojums, kas palīdzēs gūt pirmo priekšstatu par savu tipu tiem, kuri ar eneagrammu līdz šim nav saskārušies.

Lasot tipu aprakstus, atcerieties, kas nav “labu” vai “sliktu” tipu – katram no tipiem ir savas stiprās un vājās puses!

Eneatipu raksturojums

“Motivācija” (arī “ saknes grēks”, trūkums) ir mūsu virzītājspēks. Motivācijas nosaukumi ir metaforiski un nav jāuztver burtiski.

“Fiksācija” ir mūsu aizsargmehānisms un stereotipiskā uzvedība, ko atkal un atkal atkārtojam cerībā gūt iekšējo piepildījumu. Diemžēl fiksācija tikai pastiprina mūsu motivāciju un attālina mūs no mūsu patiesās būtības.  

“Dziļākā būtība” – tas, pēc kā tiecas katra tipa pārstāvis.

Pirmais eneatips. Perfekcionists, arī reformators.

 • Vadošais centrs: instinktīvais
 • Pamatvajadzība: cieņa un manu robežu ievērošana
 • Motivācija, saknes grēks: dusmas
 • Fiksācija: kritika
 • Dziļākā būtība: pilnība

“Pirmā tipa pārstāvji uzskata, ka būs pelnījuši mīlestību, ja sasniegs perfektumu. Viņi šaubās par to, vai viss ir labi, un tiecas pēc visaugstākajiem standartiem. [..] Viņu domāšana orientēta uz to, kas ir jādara, ko pienāktos darīt un ko vajadzētu darīt.” (Palmere, 2017: 20).

Pirmā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Paraugbērni un izcilnieki.
 • Ideālisti ar augstiem iekšējiem standartiem un morāles principiem.
 • Pareiza domāšana un pareiza rīcība. Zina, kā ir “pareizi”.
 • Pamana kļūdas un nepilnības un tiecas tās labot.
 • Pedanti un kārtības fanātiķi.  
 • Piemīt ļoti augsta atbildības sajūta, kārtīgums. Ļoti disciplinēti.
 • Izteikts iekšējais kritiķis. Ļoti sāpīgi uztver kritiku.
 • Stresa apstākļos kļūst piekasīgi un kritizējoši arī pret citiem, ja tie neatbilst viņu iedomātajiem standartiem un ideāliem.
 • Mīl hierarhiju, stingri noteiktu kārtību, likumus un normas.
 • Neelastīgs raksturs, grūti padodas radošā domāšana.  
 • Grūti deleģēt uzdevumus citiem, jo ir pārliecināti, ka neviens cits nespēs tos izpildīt tik perfekti, kā to spēj tikai viņi paši.   
 • Ļoti apzinīgi, atbildīgi un uzticami darbinieki, kas vienmēr ievēro darba nodošanas termiņus. Lielu uzmanību pievērš detaļām un tam, lai rezultāts par visiem 100% atbilstu noteiktajām prasībām.
 • “Man nav tiesību kļūdīties.”
 • “Es esmu labs un mani mīl tikai tad, ja esmu izcils!”

Otrais eneatips. Altruists.  

 • Vadošais centrs: emocionālais
 • Pamatvajadzība: pieņemšana (mīlestība)
 • Motivācija, saknes grēks: lepnums, augstprātība
 • Fiksācija: pateicība (gan kā pateicība no citiem, gan kā spēja būt pateicīgam citiem)
 • Dziļākā būtība: brīvība

altruists, otrais eneagrammas tips

“Otrā tipa pārstāvji domā, ka ir pelnījuši mīlestību savas izpalīdzības dēļ. Viņi tiecas vadīt citu cilvēku dzīves, sniedz atbalstu tuviem cilvēkiem un izpalīdz viņiem. Šie cilvēki ir “pelēkie kardināli”. Viņu atšķirīgie patības aspekti atklājas, lai apmierinātu citu cilvēku vajadzības” (Palmere, 2017: 21).

Otrā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Izteikta vajadzība palīdzēt. Ļoti labi jūt citu cilvēku vajadzības.
 • Ļoti empātiski, iejūtīgi un jūtīgi.
 • Labdari. Gatavi uzupurēties citu labā.
 • Slikti jūt un saprot savas vajadzības. Parasti citu cilvēku vajadzības izvirza kā prioritāras.
 • Ārēji ļoti pievilcīgi, simpātiski. Viegli atrod kopēju valodu ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, bet ar sava dzimuma pārstāvjiem konkurē.
 • Attiecībās kļūst privātīpašnieciski un padara citus atkarīgus no sevis. Bieži piesaista vājākus partnerus un upurējas šajās attiecībās.
 • Bieži ieņem tādu lomu uzņēmumā, lai bez viņiem būtu grūti iztikt.
 • Nemīl ieņemt līdera pozīcijas. Svarīgi, lai darba kolektīvā valdītu draudzīgas, atvērtas attiecības. Labprāt palīdz citiem kolēģiem.
 • Viegli dibina jaunus kontaktus, iepazīstas. Parasti viņiem ir liels paziņu loks.
 • Alkst patikt un tiecas pēc pārspīlētas pateicības par savu palīdzību.  
 • “Egoistus neviens nemīl!”

Trešais eneatips. Līderis, arī aktieris.   

 • Vadošais centrs: emocionālais
 • Pamatvajadzība: pieņemšana (mīlestība)
 • Motivācija, saknes grēks: meli un pašapmāns
 • Fiksācija: iedomība
 • Dziļākā būtība: cerība

eneatipu raksturojums pašpārliecināts vīrietis, biznesa līderis

“Trešā tipa pārstāvji uzskata, ka mīlestību var iegūt sasniegumu un sava imidža dēļ. [..] veic atbildīgu darbu un ieņem augstu amatu. Trešā tipa cilvēki jūtīgi uztver savu statusu. Viņiem piemīt vēlme būt pirmajiem, vadīt, būt pamanītiem, parādīt iespaidīgu ārieni” (Palmere, 2017: 21-22).

Trešā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Pašpārliecināti, ambiciozi, efektīvi, produktīvi un kompetenti. Patīk konkurēt un sacensties.
 • Karjeristi, uz mērķi un rezultātu orientēti cilvēki. Viņus iedvesmo viņu pašu panākumi.
 • Hameleoni, viegli maina lomas. Elastīgs raksturs.
 • Ļoti daudz strādā un ir veiksmīgi teju visā, ko uzsāk. Visproduktīvākais cilvēku tips.
 • Aizņemti, darbā iegrimuši cilvēki. Darbaholiķi.
 • Ļoti svarīga atzinība un viņu darba novērtējums. Uzslavas ir viņu degviela.
 • Bieži emocijas novirza otrajā plānā, jo tās traucē darbam un panākumu gūšanai.
 • Izteikti līderi un izcili iedvesmotāji. Patīk būt uzmanības centrā.
 • Izcili pierāda sevi korporatīvajā pasaulē, veidojot spožu karjeru. Retāk – sava biznesa īpašnieki.  
 • Tieksme saskatīt sava projekta vai idejas pozitīvās īpašības un nepamanīt trūkumus.
 • Lielu uzmanību pievērš brendiem un mīl uzsvērt savu statusu, nopelnus un panākumus.  
 • “Es esmu tas, ko es daru!” jeb spēcīga sevis identificēšana ar savu darbu.
 • “Cilvēki mani mīl manu panākumu dēļ.”
 • “Mērķis attaisno līdzekļus!”
 • “Labākā atpūta ir nodarbes maiņa un pārslēgšanās uz citu uzdevumu.”

Ceturtais eneatips. Individuālists, arī romantiķis.   

 • Vadošais centrs: emocionālais
 • Pamatvajadzība: pieņemšana (mīlestība)
 • Motivācija, saknes grēks: skaudība  
 • Fiksācija: ilgošanās
 • Dziļākā būtība: vienotība
introverts individuālists, kas izvairās no cilvēkiem

“Ceturtā tipa pārstāvji ilgojas pēc mīlestības tālumā, bet jūtas vīlušies, kad mīlestība ir līdzās. [..] Viņiem raksturīga pievilcība, naids, drāma, sāpes; elegants dzīves stils, unikāla sevis parādīšana, nozīmīga karjera, kā arī radoši uzskati par biznesu” (Palmere, 2017: 22-23).

Ceturtā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:

 • Ekstravaganta uzvedība un izskats, izvairīšanās no visa ikdienišķā un vēlme izcelties, izdalīties no “pelēkās masas”.
 • Ilgas pēc nepieejamā un tā, kas ir, nenovērtēšana.  
 • Nemitīgi ir sajūta, ka kaut kā pietrūkst. Zaudējuma un trūkuma sajūta.
 • Melanholija. Drūms, depresīvs garastāvoklis.
 • Emocionāli ļoti dziļi un jūtīgi cilvēki. Ļoti empātiski.
 • Radošas, izdomas bagātas un mākslinieciski apdāvinātas personības. Mīl bohēmu.
 • Mainīgs garastāvoklis. Mēdz dramatizēt un pārspīlēt savas emocijas.
 • Izjūt emocijas no hiperprieka līdz hiperskumjām.
 • Rūp tas, ko citi par viņiem domā. Izteikta kauna sajūta.
 • Var būt augstprātīgi un asociāli. Uz sevi vērsti.
 • Bieži jūtas pārprasti un vientuļi.
 • “Es neesmu tāds, kā visi.”

Piektais eneatips. Vērotājs.   

 • Vadošais centrs: mentālais
 • Pamatvajadzība: drošība
 • Motivācija, saknes grēks: skopums, savtība
 • Fiksācija: norobežošanās
 • Dziļākā būtība: viedums, augstākā gudrība
introverts un zinošs eneatips, kas mīl grāmatas

“Piektā tipa pārstāvji nav atkarīgi no mīlestības un pacilātām emocijām. Viņiem nepieciešams privātums, lai atklātu savas jūtas. Vērotāji distancējas no sabiedrības, izdzīvo emocijas vienatnē. Piektā tipa cilvēkiem patīk aizsargāta darba vide, kurā nav traucēkļu, ir ierobežota saskarsme un iepriekš zināma darba kārtība” (Palmere, 2017: 23).

Piektā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Introverti, noslēgti un norobežojušies cilvēki.
 • Emocionāla neiesaistīšanās notikumos un dzīves vērošana “no malas”.
 • Gudri, objektīvi un uz zināšanām tendēti cilvēki. Nemitīgi mācās, lasa un apgūst jaunas zināšanas.
 • Izcili pētnieki un izgudrotāji. Labi padodas analītisks darbs.
 • Ļoti neatkarīgi, autonomi, pašpietiekami un brīvību mīloši. Praktiski neizjūt vajadzību pēc citiem cilvēkiem.
 • Minimālisti.
 • Labi klausītāji, skopi runātāji.
 • Atstāj augstprātīgu un iedomīgu cilvēku iespaidu.
 • Ļoti svarīgs klusums, miers un iespēja pabūt vienatnē.
 • Ienīst uzbāzību un pārāk lielu uzmanību. Liels cilvēku skaits vai aktīva sociālā dzīve viņus nogurdina.
 • Grūti uzsākt rīkoties un teorētiskās zināšanas sākt pielietot praksē. Skaidro pasauli, bet neko nedara, lai kaut ko vērstu uz labu.
 • Ir pārliecināti, ka zināšanas ir spēks.

Sestais eneatips. Kareivis, arī – skeptiķis vai lojālists.    

 • Vadošais centrs: mentālais
 • Pamatvajadzība: drošība
 • Motivācija, saknes grēks: bailes
 • Fiksācija: šaubas
 • Dziļākā būtība: ticība
šaubas, neizlēmība un pārpūle

“Sestā tipa pārstāvji apšauba mīlestību un rožainu nākotni, baidās uzticēties un tikt nodotiem” (Palmere, 2017: 24).

Sestā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Vilcināšanās, neizlēmība, šaubas, skepticisms, aizdomīgums un neuzticēšanās.
 • Prāta nostādne: “Jā, bet…”
 • Vienmēr oponē, piedāvā pretargumentus.
 • Varas radītas problēmas – vai nu pakļaujas autoritātēm, vai pretojas tām.
 • “Melna” humora izjūta, dzēlīgi un bieži vien aizskaroši joki.
 • Stress rodas, ja ātri jāpieņem lēmums. Raduši ilgi domāt un šaubīties pirms lēmuma pieņemšanas.
 • Ļoti uzticami, lojāli draugi. “Savs čoms” jebkurā kompānijā.
 • Labi komandas spēlētāji, nepatīk izdalīties no pūļa.
 • Vienmēr gatavojas sliktākajam iespējamajam scenārijam. Pesimisti.
 • Spēja redzēt lietas un notikumus no dažādām pozīcijām. Spēja izvērtēt visus plusus un mīnusus.

Ir fobiskie un kontrafobiskie sestā tipa pārstāvji, kur pirmie ir ļoti bailīgi un par sevi nedroši, bet otrie uzskata, ka, lai pārvarētu bailes, ir jādodas tām pretī.

Septītais eneatips. Baudītājs.    

 • Vadošais centrs: mentālais
 • Pamatvajadzība: drošība
 • Motivācija, saknes grēks: negausība, mērenības trūkums
 • Fiksācija: plānošana
 • Dziļākā būtība: jūtīgums
hēdonisms un dzīves baudīšana, septītais eneatips

“Septītā tipa pārstāvji uzskata, ka ir pelnījuši mīlestību un cieņu. [..] Pēc viņu domām, mīlestībai un darbam ir jābūt piedzīvojumam. Baudītāji vēlas pasakainu dzīvi” (Palmere, 2017: 25-26).

Septītā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Pozitīvi noskaņoti, spontāni, atvērti, jautri, rotaļīgi, komunikabli un nedaudz vieglprātīgi cilvēki. Daudz runā.
 • Izvairīšanās no sāpēm un iekšējo pārdzīvojumu atzīšanas, tā vietā – koncentrēšanās uz baudām un izklaidēm.
 • Dzīves mīlētāji un baudītāji. Kompānijas dvēseles.
 • Ļoti egoistisks un uz savām vajadzībām vērsts tips. Maz interesē citu cilvēku vajadzības vai vēlmes, vispirms domā par sevi.
 • Izvairās no saistībām. Augstu vērtē personīgo brīvību.
 • Grūti pabeigt iesākto, bet viegli ģenerē arvien jaunas idejas. Viegli mācās un viegli maina profesijas.
 • Dara kaut ko līdz brīdim, kamēr pašiem ir interesanti.
 • Fokuss uz pozitīvo. Negatīvās atmiņas ir vai nu izstūmuši no savas galvas, vai pārkrāsojuši tās rožainākos toņos.
 • Izmantojot daiļrunību, izvairās no nepatikšanām un atrisina teju jebkuru situāciju.
 • “Jo vairāk, jo labāk.”
 • “Pasaule ir pilna ar iespējām!”
 • “Don’t worry, be happy!”

Astotais eneatips. Boss.    

 • Vadošais centrs: instinktīvais
 • Pamatvajadzība: cieņa un manu robežu ievērošana
 • Motivācija, saknes grēks: tieksme kontrolēt
 • Fiksācija: taisnīgums
 • Dziļākā būtība: patiesība
eneatips, kas tiecas kontrolēt un pakļaut. Spēcīgs un agresīvs.

“Astotā tipa pārstāvji izrāda mīlestību, izmantojot aizbildniecību un spēku. Viņiem patīk patiesība, kas atklājas cīņas rezultātā. Šie cilvēki tiecas pēc saskarsmes un ātri dusmojas. [..] Sliecoties uz autoritārismu un kontroli, Astotais tips uzstāda noteikumus mīlestībā un biznesā” (Palmere, 2017: 26-27).

Astotā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Spēcīgi, pašpārliecināti, kaislīgi, agresīvi, nesavaldīgi un uzbrūkoši. Muskulīns tips.
 • Ļoti tieši, atklāti, godīgi un uzticami.
 • Cilvēkus iedala “stiprajos” un “vājajos”.
 • Mīlošs raksturs. Viegli mīlēt dzīvniekus, bērnus un tos, kuri ir vājāki par viņiem.
 • Taisnības aizstāvji.    
 • Tieksme visu kontrolēt, bet necieš, ka kāds kontrolē viņus.
 • Savās labākajās izpausmēs ir savaldīgi un savu spēku un enerģiju izmanto, lai uzlabotu citu cilvēku dzīves.
 • Ļoti atbildīgi un labprāt uzņemas atbildību. Stress rodas situācijās, ja nesaprot, kurš ir galvenais.
 • Līderi. Ļoti bieži sava biznesa īpašnieki.
 • Slikti apgūst teoriju un vislabāk mācās darot.
 • “Dzīve ir cīņa.”
 • “Labākā aizsardzība ir uzbrukums.”
 • “Ja es parādīšu savas vājās puses, cilvēki tās izmantos pret mani.”
 • “Ja es kaut ko gribu, tad man to vajag te un tūlīt.”
 • “Visu vai neko!”

Devītais eneatips. Vidutājs.    

 • Vadošais centrs: instinktīvais
 • Pamatvajadzība: cieņa un manu robežu ievērošana
 • Motivācija, saknes grēks: slinkums
 • Fiksācija: bezdarbība
 • Dziļākā būtība: mīlestība
cilvēks vidutājs, kurš ir harmonijā ar sevi

“Devītā tipa pārstāvji saplūst ar tiem, kurus mīl, zaudējot savas robežas. Viņi citu cilvēku viedokļus pieņem par saviem. Šie cilvēki ietiepjas, nevis dusmojas, nepārkāpjot robežas: “Es neteicu nē, bet neesmu drošs, ka es tev piekrītu” (Palmere, 2017: 27-28).”

Devītā eneatipa raksturīgākās iezīmes un pārliecības:
 • Omulīgi, līdzsvaroti, mierīgi un harmoniski.
 • Izvairās no konfliktiem, bieži noklusē savas domas un piekrīt citu cilvēku viedoklim. Bieži ieņem neitrālu pozīciju.
 • Viegli saskata visu pušu viedokļu priekšrocības un trūkumus, ir labi vidutāji un samierinātāji. Pateicoties spējai bez aizspriedumiem akceptēt pārējos, viņiem blakus cilvēki jūtas saprasti un pieņemti.
 • Pasīvā agresija un novēlota reakcija uz negatīviem notikumiem.
 • Bieži dara kaut ko kompānijas pēc.
 • Grūtības izprast savu būtību un saprast, ko viņi paši grib. Neizlēmīgi jautājumos, kas skar viņus pašus.
 • Prot no visa pa druskai, bet nevienā jomā netiecas sasniegt pilnību.
 • Rīcība balstīta ieradumos.  
 • Grūti izrādīt iniciatīvu un ķerties klāt kāda uzdevuma izpildei. Darīs visu, lai darba izpildei netiktu uzlikts termiņš, jo grūti pacieš stingrus laika rāmjus.
 • Raksturīga bezdarbība, slinkums un atlikšana. “Var pagaidīt līdz rītam.”
 • Grūti uzsākt pārmaiņas, ilgi vilcinās un šaubās. Lēmumu pieņemšana nereti līdzinās apskaidrības mirklim, un, kad lēmums tomēr ir pieņemts, ne mirkli vairs nešaubās par tā pareizību un ar milzīgu enerģiju metas realizēt ieceri.

Izmantotā literatūra

 • Palmere, H. Eneagramma mīlestībā un darbā. Kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 447 lpp.
 • Rors, R. un A. Eberts. Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 350 lpp.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *